Sprawa Herberta Kopca przed sądem

 

28 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach – przewodniczy pani sędzia Małgorzata Sąsiadek – rozpoznawał sprawę VI P 646/12 o przywrócenie do pracy doktora Herberta Kopca przeciw Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Dr Kopiec ośmielił się przeciwstawić destrukcji pedagogiki polskiej przez reprezentantów dominujących dziś tendencji neokomunistycznych i dlatego został zwolniony z pracy pod zmyślonym pretekstem. Sąd uwzględnił powództwo i niepokornego naukowca nakazał przywrócić do pracy

Reklamy

Do studiów porównawczych – „Sprawa Prof. Rońdy przez pryzmat doznań własnych”

Sprawa Prof. Rońdy przez pryzmat doznań własnych

http://blogjw.wordpress.com/2013/11/30/sprawa-prof-rondy-przez-pryzmat-doznan-wlasnych/

Akademia wobec prof. Jacka Rońdy

Akademia wobec prof. Jacka Rońdy w dokumentach

Dyscyplina 1

 

Dyscyplina 2

Dyscyplina 3

9 12 2013 wykaz

4 11 2013 opinia

23 10 2013 działania

23 10 2013 Notatka służbowa

22 10 2013 Rońda

22 10 2013 Rońda cd21 10 2013 zawieszenie

10 05 2013 notatka słuzbowa

 

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 7,400 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Petycja w sprawie Barbary Butler-Błasińskiej

Petycja

Zwracamy się do P.T. Włodarzy m.st. Warszawy z petycją o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy Pani Barbary Butler-Błasińskiej, której grozi eksmisja z zajmowanego przez nią lokalu przy ul. Noakowskiego 12.

Pani Butler-Błasińska jest emerytowanym nauczycielem akademickim ( relegowanym z uczelni w roku 1968), córką powstańców warszawskich, od lat kultywującą pamięć należną bohaterom Polski Walczącej.

Łączyły ją więzy przyjaźni ze śp. Danutą Orłowską, łączniczką batalionu „ Krybar”, której historia (nakaz opuszczenia zajmowanego od 1932 r. mieszkania) wstrząsnęła opinią publiczną. Problem łączniczki „Danusi” rozwiązał się sam – zmarła w poczuciu osamotnienia i wielkiej krzywdy, jakiej doznała ze strony Miasta, w którego obronie walczyła z narażeniem życia.

http://www.youtube.com/watch?v=famQx0FDJj8

Czujemy się w obowiązku podjąć interwencję w obronie Pani Barbary Butler-Błasińskiej, która znalazła się w podobnej sytuacji – grozi jej eksmisja. Nie jest w stanie opłacać czynszu ( urósł do kwoty ponad 2 tys. złotych).

Przed laty, jeszcze wraz z rodzicami, starała się o wykupienie zajmowanego lokalu na własność- nie uzyskała zgody Urzędu, podczas, gdy osoby nie zamieszkujące w tej kamienicy nie miały z tym problemu. Na kolejną prośbę, tym razem o zamianę mieszkania na mniejsze, Urząd nie zareagował.

http://www.youtube.com/watch?v=tn7qD5z82Rs

Obecnie w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy toczy się już sprawa o eksmisję.

Pani Błasińska jest faktycznym (choć nie nominowanym) kustoszem narodowej pamięci. W zajmowanym przez nią lokalu znajdują się siedziba i archiwa patriotycznych organizacji (m.in. Stowarzyszenia Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej).Tymczasem ,jak czytamy w artykule Mai Narbutt „ Odnowa….” zamieszczonym w tygodniku „w Sieci”( nr30 (34)2013), do pracy w jednym z warszawskich muzeów delegowane są osoby nie legitymujące się osiągnięciami w dziedzinie ochrony narodowych dóbr, a otrzymujące pensje przekraczające wyobrażenia doświadczonych muzealników.

Sądzimy, że łatwo można uchwycić istotę problemu… Podpowiadamy:

Gdyby Pani Barbara Butler-Błasińska otrzymała uposażenie podobnej wysokości, byłaby w stanie nie tylko utrzymać lokal , lecz także otoczyć odpowiednią opieką przechowywane w nim zbiory i stworzyć żywy oddział choćby wspomnianego wyżej muzeum, które długo będzie nieczynne z powodu remontu

Z nadzieją, że duch praw europejskiej cywilizacji podpowie decydentom właściwe rozwiązanie, w poczuciu obywatelskiej solidarności i z wyrazami należnego szacunku

Solidarni 2010 : Ewa Stankiewicz – Prezes Zarządu

– Kongres mediów Niezależnych:Krzysztof Czabański- Przewodniczący

Jadwiga Chmielowska. Teresa Bochwic, Krzysztof Karnkowski. Marek Deptuła

Bardzo prosimy o dołączenie się do poparcia i wsparcia pomocą

kontakt@solidarni2010.pl

Robert Kościelny w sprawie Komisji ds.Etyki w Nauce

W sprawie Komisji ds.Etyki w Nauce

Robert Kościelny 

(Forum Akademickie, 6/2012)

Chciałbym poznać zdanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w sprawie mobbingu na UJ

Sent: Friday, July 27, 2012 8:21 PM
Subject: List w sprawie mobbingu na UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Szanowna Pani Minister
Barbara Kudrycka
Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

 

Niniejszym załączam list jaki otrzymalem w sprawie mobbingu na UJ . List umieściłem w serwisie poświęconym mobbingowi akademickiemu pod adresem:
List w sprawie mobbingu na UJ
http://nfamob.wordpress.com/2012/07/17/list-w-sprawie-mobbingu-na-uj/
Jest to jeden z wielu listów jakie otrzymuję od lat w sprawach mobbingu akademickiego, ale tylko niewielu autorow decyduje się na ich ujawnienie.

Mobbing jest jedną z poważnych patologii akademickich ( złą praktyką akademicką) negatywnie wpływających na stan nauki i edukacji w Polsce (bardziej niż poziom finansowania !) a traktowaną chyba marginesowo, mimo odpowiedzialności rektorów/dyrektorów za prowadzenie polityki antymobbingowej.

Sprawy mobbingu są umieszczone wśród zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich więc chciałbym poznać zdanie Zespołu w przedłożonej sprawie, jak i działania Zespołu na rzecz ograniczenia mobbingu akademickiego.

Z poważaniem
Józef Wieczorek
Niezależne Forum Akademickie