Chciałbym poznać zdanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich w sprawie mobbingu na UJ

Sent: Friday, July 27, 2012 8:21 PM
Subject: List w sprawie mobbingu na UJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Szanowna Pani Minister
Barbara Kudrycka
Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

 

Niniejszym załączam list jaki otrzymalem w sprawie mobbingu na UJ . List umieściłem w serwisie poświęconym mobbingowi akademickiemu pod adresem:
List w sprawie mobbingu na UJ
http://nfamob.wordpress.com/2012/07/17/list-w-sprawie-mobbingu-na-uj/
Jest to jeden z wielu listów jakie otrzymuję od lat w sprawach mobbingu akademickiego, ale tylko niewielu autorow decyduje się na ich ujawnienie.

Mobbing jest jedną z poważnych patologii akademickich ( złą praktyką akademicką) negatywnie wpływających na stan nauki i edukacji w Polsce (bardziej niż poziom finansowania !) a traktowaną chyba marginesowo, mimo odpowiedzialności rektorów/dyrektorów za prowadzenie polityki antymobbingowej.

Sprawy mobbingu są umieszczone wśród zadań Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich więc chciałbym poznać zdanie Zespołu w przedłożonej sprawie, jak i działania Zespołu na rzecz ograniczenia mobbingu akademickiego.

Z poważaniem
Józef Wieczorek
Niezależne Forum Akademickie