Decyzje CK wydane z naruszeniem zasad etycznych i współżycia społecznego – Przypadek Andrzeja Borysa

 Decyzje CK wydane z naruszeniem zasad etycznych
 i współżycia społecznego - Przypadek Andrzeja Borysa


Pan Józef Wieczorek, 
Redaktor Główny Niezależnego Forum Akademickiego

Szanowny Panie,

Działalność Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów w wielu 
przypadkach narusza prawa obywatelskie osób, które składają wnioski 
w postępowaniach awansowych. W całym okresie swojego działania CK 
wydała i wciąż wydaje wiele "skandalicznych" decyzji. 
Dwie z nich dotyczą mojej osoby (utrącono moje wnioski: 
o uzyskanie stopnia dr hab. inż. i o uzyskanie tytułu profesora).

W tej ostatniej sprawie napisałem petycję do Marszałka Sejmu RP,
 ale nie wiem, czy została ona w ogóle w Kancelarii Sejmu RP 
zarejestrowana. 
(Nie otrzymałem z Kancelarii Sejmu RP żadnego potwierdzenia.)

Jeżeli Pan poprze moją przedmiotową petycję - publikując ją 
na łamach Niezależnego Forum Akademickiego - 
będę bardzo wdzięczny....... 

Z poważaniem
Andrzej Borys
nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 

--------------------------------------------------------
Temat: PETYCJA
Data: 2019-05-10 15:06

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Z załączonym piśmie (patrz plik: Pismo MNiSW z dnia 30.04.2019 r..
pdf w załączeniu), będącym odpowiedzią z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) w sprawie -którą zatytułowałem 
"Decyzje CK wydane z naruszeniem zasad etycznych i 
współżycia społecznego" i którą przedstawiłem w moich pismach 
z dnia 25. i 26 kwietnia br. skierowanych do MNiSzW -
 otrzymałem informację, że: "... Nie ma również w polskim 
systemie prawa przepisu szczególnego, 
który wskazywałby organ sprawujący nadzór nad 
Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów."


Brak takiej kontroli spowodował, że decyzje Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów (CK) były wielokrotnie wydane z 
naruszeniem podstawowych zasad etycznych i współżycia społecznego.
Decyzje te były powodem załamania się wielu obiecujących 
karier naukowych, a niektóre zakończyły się wręcz tragicznie.

Jestem jednym ze skrzywdzonych w ten sposób (poszkodowanych) 
przez CK.

W imieniu poszkodowanych przez CK jw. chciałbym prosić 
w tym miejscu Pana Marszałka o podjęcie inicjatywy legislacyjnej 
celem uzupełnienia wadliwej ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789) o element kontrolny 
nad działalnością CK, który umożliwiłby skrzywdzonym wniesienie 
wniosków o zbadanie zasadności decyzji CK - 
do wskazanego organu kontrolnego.

Można byłoby to zrobić w bardzo prosty sposób: poprzez nowelizację 
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z dnia 30.08.2018, poz. 1669). Moja propozycja jest następująca: 
uzupełnić Art. 189 ww. Ustawy o następne trzy ustępy 
o treści jak poniżej:

ust.5 Przed zakończeniem działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów zostaną rozpatrzone wszystkie wnioski, w których wskazano 
decyzje tego organu podjęte z naruszeniem podstawowych zasad 
etycznych i współżycia społecznego. 
Wnioski te wymagają wykazania powyższego.

ust.6 Wnioski, o których mowa w ust. 5 są rejestrowane przez 
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego do dnia 31. grudnia 2019 r. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenia również ich zasadność 
w zakresie słuszności wskazanego naruszenia podstawowych 
zasad etycznych i współżycia społecznego.

ust.7 Wnioski wymienione w ust. 5 i 6 powyżej, które zostały ocenione 
jako zasadne są kierowane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni
 i Tytułów celem wdrożenia postępowania naprawczego.
Szanowny Panie Marszałku, byłbym Panu bardzo wdzięczny -
 w imieniu nas wszystkich poszkodowanych -za podjęcie się
 powyższej inicjatywy legislacyjnej. 
Czasu jest niewiele, bo - zgodnie z zapisem
Art. 189, ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z dnia 30.08.2018, poz. 1669) - 
"Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję 
do Spraw Stopni i Tytułów."

Z wyrazami szacunku
Andrzej Borys
nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Morskim w Gdyni 
Pan
Pagacz Sebastian
Główny specjalista
Wydział Awansu Naukowego
Departament Nauki MNiSzW

Szanowny Panie,

Dziękuję za Pana odpowiedź w załączonej sprawie.

Jednocześnie informuję Państwo, że 
NIE ŻYCZĘ SOBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZI
w przedmiotowej sprawie z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

W pismach, które otrzymałem z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
(CK) - od czasu mojego odwołania w sprawie habilitacji 
(w którym to informowałem CK o popełnionych nieprawidłowościach 
w przewodzie habilitacyjnym) - pełno było zawsze "dziwnych" 
sformułowań i określeń pod moim adresem, półprawd, przeinaczeń, 
oskarżeń i zarzutów, niektóre wręcz obrażały moją godność.

Z tego powodu - proszę to zrozumieć - powtarzam jeszcze raz:
NIE ŻYCZĘ SOBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZI w przedmiotowej sprawie
 z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Proszę to uszanować.

Z poważaniem
Andrzej Borys
Informacja wyjaśniająca: Na moje poniższe pismo, skierowane 
do Pani Alicja Duda z Biura Kontroli i Audytu MNiSzW, 
odpowiedział wymieniony powyżej Pan Pagacz Sebastian
 e-mailem bez treści, ale z dwoma załącznikami 
będącymi pismami podpisanymi przez Pana Bartłomieja Banaszaka, 
których treść została podana powyżej.
Pani
Alicja Duda
Biuro Kontroli i Audytu (BKA)
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW)
w Warszawie


Szanowna Pani Dyrektor,

Niniejszym informuję Panią, mając na uwadze ustawowe obowiązki 
kierowanego przez Panią Biura w zakresie:

"Do zadań biura należy w szczególności:
prowadzenie kontroli:
jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra,
.................." (strona WWW MNiSzW),

o przypadkach zastosowania przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
(CK) różnych kryteriów oceny kandydatów do tytułu profesora, 
co skutkowało nadaniem tytułu profesora kandydatowi aprobowanemu
 przez CK, a odmową nadania tego tytułu kandydatowi 
nieaprobowanemu przez CK.
 Przy czym często kandydat nieaprobowany wykazywał się 
większymi osiągnięciami niż ten aprobowany przez CK, 
co nasuwa podejrzenie o wystąpieniu swego rodzaju korupcji 
(niematerialnej, nazywanej czasem: instytucjonalną) - 
w tych przypadkach. Jest rzeczą oczywistą,
że w tych przypadkach CK wydała decyzje z naruszeniem zasad etycznych i 
współżycia społecznego. A ponieważ zasady te nakazują, 
aby wyrządzone krzywdy zostały naprawione, informuję Panią 
- według właściwości - o przedmiotowych 
nieprawidłowościach.......


Z poważaniem
Andrzej Borys
Katedra Telekomunikacji Morskiej

dr hab. inż. Andrzej BORYS, prof. UMG

 

Komentarze 3

 1. […] Decyzje CK wydane z naruszeniem zasad etycznych i współżycia społecznego – Przypadek Andrzeja … NFA-Sprawy ludzi nauki […]

 2. Dwukrotnie zwracałam się do Premiera RP w analogicznej sprawie. Za pierwszym razem z kancelarii Pani Premier Beaty Szydło dostałam odpowiedz, że zajęli się moją sprawą, tj. zapytali CKSTN, czy postępowanie odbyło się zgodnie z prawem, CKSTN odpowiedziała, że tak, wIęc wszystko było OK. Za drugim razem, za rządów Premiera Mateusza Morawieckiego, usłyszałam to samo co Pan, że to nie kompetencja premiera.

 3. WYKAZ PETYCJI
  https://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/petycja,397.html
  Strona główna PetycjeWykaz petycji
  Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu ustanowienia organu sprawującego nadzór nad Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów (P10-11/19).

  Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

  Dotyczy: zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).

  Autor petycji postuluje zmianę przepisów regulujących działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów poprzez wprowadzenie procedury odwoławczej od decyzji podejmowanych przez Centralną Komisję. Autor petycji uzasadniając swój postulat zauważył, że decyzje Centralnej Komisji wielokrotnie wydawane były z naruszeniem podstawowych zasad etycznych i współżycia społecznego, nawet były powodem załamania się wielu obiecujących karier naukowych.
  10 grudnia 2019 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

  12 marca 2020 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i wysłuchała informacji o postulacie petycji. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił negatywne stanowisko o postulacie petycji.

  Senatorowie w dyskusji nie podzielili argumentów autora petycji i nie uwzględnili postulatów, będących przedmiotem petycji.

  W głosowaniu senatorowie postanowili o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: