List gończy

Lidia Smentek

List gonczy

O autorze:
Jestem fizykiem teoretykiem, zatrudnionym w Instytucie Fizyki UMK od 1971 roku; samodzielnym nauczycielem akademickim (mianowanym na czas nieokreślony); profesorem belwederskim nauk fizycznych, profesorem chemii na Vanderbilt University, Nashville, TN, U. S. A. (od 16 lat); od 31 lat piastuje stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki UMK; jestem autorem przeszlo 90 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (w tym w Nature/chemical biology), trzech książek (w tym dwie monografie), prawe 40 artykułów popularno-naukowych; byłam pięć razy redaktorem specjalnych wydań Molecular Physics i International Journal of Quantum Chemistry; jestem recenzentem najbardziej prestiżowych czasopism naukowych z fizyki i chemii kwantowej; właśnie skończyłam trzyletnią kadencję jako Member-at-Large Executive Committee, Forum on International Physics, American Physical Society; jestem członkiem Zarządu Sekcji Kobiet, Polskiego Towarzystwa Fizycznego; jestem kobietą.

Lidia Smentek  na: Forum on International Physics

Specjalnie dla „Głosu” – tekst autoryzowany przez kanclerz Niemiec
Harmonie świata?

Lidia Smentek

Urodziny czy pogrzeb Kopernika? -Lidia Smentek