Ciągłość personalna niszczy polskie uczelnie

źródło

System się zmienił, ale pozostała ciągłość personalna; ona się teraz kończy z powodów biologicznych, ale ci ludzie ukształtowali następców na swoje podobieństwo. Owi następcy odziedziczyli anty­etos PRL-owskiego wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawiedliwość jest najmniej ważna, liczy się suchy przepis. Podobna ciągłość personalna niszczy polską edukację, zwłaszcza wyższe uczelnie. Tak naprawdę one się w sposobie myślenia pracowników i części naukowców niewiele zmieniły; ludzie, którzy je opanowali, bronią interesu korporacyjnego wbrew dobru wspó1nemu.

Bronisław Wildstein

Klika pawianów, czyli sceny z życia akademickiego

żródło

Klika pawianów, czyli sceny z życia akademickiego, to fragment książki Reguła przetrwania Vitusa R. Droschera przedrukowany w niezapomnianym Przeglądzie  Technicznym nr.22 z r. 1981

PS.

Ten tekst wisiał w   moim pokoju ‚akademickim’ w ING UJ, na widoku (wraz z innymi tekstami), co  było w sferze zainteresowań TW donoszącego do SB. Tekst ten, w sposób dla mnie jasny, odnosił się równie dobrze do scen z życia akademickiego, których byłem obserwatorem.  Takie sceny można zaobserwować – jak sądzę –  w wielu ( jeśli nie wszystkich) środowiskach akademickich do dnia dzisiejszego.

Miłej lektury !