Zasadne zalecenie

Piszcie swoją historię sami, bo inaczej napiszą inni i napiszą źle

Józef Piłsudski